Invitasjon
Program
Påmeldte
NTNUs realfagpris
Påmelding

Påmeldingsfrist: 20. april 2018

Konferansen er gratis, men for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig vil påmeldte deltakere som ikke gir beskjed om forfall bli belastet med kr. 500,-. Dette er grunnen til at det må oppgis fakturainformasjon ved påmeldingen.

Ved spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:
Kontakt Astrid Johansen, astrid.johansen@ntnu.no

Vi ber om at de som har behov for ekstra tilrettelegging (m.h.t. allergier e.l.) angir dette i feltet 'Utfyllende opplysninger' nederst på påmeldingsskjemaet.

Navn: *Fornavn: Etternavn:
Stilling/tittel:
Bedrift/virksomhet: *
Kontaktinfo:
E-post: *
Fakturaadresse:Navn: *
Adresse:
Postnr/sted: *
Velg ønsket halvplenum kl. 11.15*
A1: Om fagfornyelsen i naturfag
B1: Om fagfornyelsen i matematikk
Kommer ikke til å delta på noen av halvplenumene
Velg ønsket parallellsesjon kl. 13:00:*
A2: Lek med elektrisitet!
B2: Problemløsing for de minste barna i skolen
C2: Prosjekt Arkitekt
D2: Påstandsoppgaver - Utforskende oppgaver ... FULLT!
E2: Plastproblematikken - Marint søppel
F2: Er vi for "snille" med elevene våre?
G2: Våryr? Om dyrenes mangfoldige sexliv
H2: Kontekstbasert kjemiundervisning med sansene som måleinstrument
I2: Multimessenger Astronomy: Nye vinduer mot universet
J2: Solar geoengineering: kun en fiks idé eller Parisavtalens Plan C?
Kommer ikke til å delta på noen parallellsesjon i denne runden
Velg ønsket parallellsesjon kl. 14:30:*
A3: Programmering i matematikk - FULLT!
B3: Autentiske prosjekter som læringsform
C3: Kan vi kaste ut karakterene?
D3: Naturfag og tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling
E3: De nasjonale Realfagløypene
Kommer ikke til å delta på noen parallellsesjon i denne runden
Utfyllende opplysninger:
* = Må fylles ut